“Śpiewający słowik” – eliminacje gminne 2015

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych i Referat Promocji Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w eliminacjach gminnych do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Eliminacjach Powiatu Zamojskiego Śpiewający słowik.
Eliminacje gminne odbędą się w Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych 20 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00.

 

Gminny etap konkursu zostanie przeprowadzony w 4 kategoriach:

 • 6-10 lat
 • 11-13 lat
 • 14-16 lat
 • 17-20 lat

Zgłoszenia osób startujących w konkursie (imię i nazwisko, kategoria wiekowa, tytuł piosenki, nazwa placówki delegującej, imię i nazwisko instruktora, wymagania sprzętowe) można nadsyłać do 10 kwietnia mailem na adres uglabunie@labunie.com.pl , telefonicznie: 84 611 30 19, 84 611 60 24 lub osobiście w Urzędzie Gminy Łabunie pok. nr 10.

Uczestnicy przyjeżdżają na eliminacje gminne na swój koszt pod opieką osoby dorosłej – rodzic, nauczyciel.

 

Cel imprezy 

 • prezentacja dorobku artystycznego solistów;
 • popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego doboru  repertuaru;
 • wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców, instruktorów i nauczycieli;
 • promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej;
 • promocja piosenki polskiej (polskie teksty, polscy kompozytorzy).

 

Komisja zewnętrzna zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Łabunie i będzie działała w oparciu o Regulamin Eliminacji Powiatu Zamojskiego. Jury w swojej ocenie weźmie pod uwagę:

 • dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników
 • wykonanie
 • walory wychowawcze
 • ogólny wyraz artystyczny

A także zwróci uwagę na teksty i kompozycje własne.

ZAPRASZAMY!!!