PL-BY-UA 2007-2013

W imieniu Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 zapraszamy szkoły podstawowe (klasy V) oraz gimnazjalne (klasy I-II) z obszaru wsparcia Programu do udziału w kampanii promocyjnej, której celem jest integracja kulturowa i edukacyjna dzieci i młodzieży z regionów przygranicznych.

Aby przystąpić do kampanii szkoła wyznacza swój zespół, który wykonuje 4 zadania zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw edukacyjny na temat współpracy transgranicznej oraz atrakcyjny zestaw materiałów promocyjnych Programu.

Najlepsze zespoły z Polski, Białorusi i Ukrainy zostaną zaproszone na spotkanie finałowe, które odbędzie się we wrześniu br. w Polsce.

Święto współpracy terytorialnej – Dzień Europejskiej Współpracy przypada w dniu 21 września, finał odbędzie się w tygodniu przed lub po tej dacie.

Organizator kampanii pokrywa zaproszonym zespołom wszystkie koszty związane z udziałem w finale, w tym koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.

Formularze zgłoszeniowe należy wysłać najpóźniej w dniu 4 maja br.

Więcej informacji wraz z załącznikami – na stronie programu www.pl-by-ua.eu.