“Wspólnie na Zamojszczyźnie” – zaproszenie na debaty

W związku z kontynuacją wdrażania Modelu Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych obywatelsko na dwie debaty poświęcone tematyce Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Seniorów i Rady Młodzieży.

Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu zamojskiego
na kolejne debaty pt.

Czy powiat zamojski jest gotowy na powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego?

której głównym celem będzie przedyskutowanie z uczestnikami czy posiadają wystarczającą wiedzę na temat zasad powoływania i zakresu prac RDPP

oraz

RADA SENIORÓW vs RADA MŁODZIEŻY

która będzie miała na celu podniesienie wiedzy o możliwościach uczestnictwa Seniorów i Młodzieży w życiu publicznym oraz poinformuje w jaki sposób wzmocnić ich dialog z lokalnymi władzami bądź jak zachęcić samorządy do działań na rzecz dialogu międzypokoleniowego w powiecie zamojskim.

Debaty odbędą się w dniu 11 marca 2015 r. od godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4.

Debaty poprowadzą:

  • Aleksandra Rutkowska – animator współpracy w powiecie zamojskim
  • Barbara Kulczyńska-Kot – doradca Zamojskiego Centrum Dialogu Społecznego

Bliższe szczegóły i zgłoszenia na debatę pod numerami telefonów  530 614 507 oraz 696 432 161