Konkurs wielkanocny LGD “Ziemia Zamojska”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na ciasto i stroik wielkanocny. Celem konkursu jest umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej, zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz promocja regionalnego rynku oraz inicjatyw lokalnych.

W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne z obszaru LGD Ziemia Zamojska, tj. gmin: Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość.

 

Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo: I etap – zgłoszenia prac, II etap – wybór najlepszych zgłoszeń i rozstrzygnięcie konkursu. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępny w Regulaminie) wraz z przepisem na ciasto oraz opisem stroika w Biurze Stowarzyszenia w terminie do 12 marca 2015 r. W ramach drugiego etapu odbędzie się degustacja ciast oraz prezentacja stroików. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 marca 2015 r.
Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl  oraz w Regulaminie konkursu.