Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027.

Czytaj więcej Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce

Wójt Gminy Łabunie po posiedzeniach komisji przyznał nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
Poniżej zarządzenia Wójta Gminy Łabunie o przyznaniu w/w nagród
 

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Łabunie z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości …

Wójt Gminy Łabunie:

Zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. powołał komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. powołał komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród i wyróżnień Wójta Gminy Łabunie za osiągnięcia w dziedzinie sportu 

Treści zarządzeń w …

Wójta Gminy Łabunie zarządzeniem nr 20/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. powołał skład komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania.

Treść zarządzenia w załączniku

Zarządzenie nr 20/2021Pobierz

Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Łabunie z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia …

Wójt Gminy Łabunie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Łabunie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację …

Urząd Gminy Łabunie informuje, że wprowadzono indywidualne konta bankowe do płatności masowych.

Indywidualne konta bankowe dotyczą płatności z tytułu podatków lokalnych, odbieranych odpadów komunalnych (śmieci) oraz płatności za ścieki i wodę.

Numery kont:

Konto podstawowe (opłaty skarbowe, dotacje, dzierżawy, najem)

97 9644 0007 2001 0070 0027 0001

Podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości, transport)

90 9644 1075 2011 0070 0027 …

Do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o ustaleniu nowej stawki tej opłaty - od 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przypomina o istniejącym zagrożeniu ponownego wystąpienia grypy ptaków oraz konieczności wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

Czytaj więcej Ptasia grypa – informacja

  • 1
  • 2(current)