Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Łabunie na rok 2021:

BródekDąbrowaŁabuńki DrugieBarchaczówŁabunie ulice: Długa, Gminna, Górna, Leśna, Polna

Łabunie ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Boczna, Brzozowa, Cicha, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Lipska, Łąkowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Orzechowa, Parkowa, Szkolna, Partyzantów, Świerkowa, Wierzbowa, Zamojska

MocówkaŁabuńki PierwszeWierzbie

Majdan RuszowskiŁabunie-ReformaRuszówRuszów-KoloniaWólka Łabuńska

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach 11 - 12 maja 2021 r. (wtorek - środa).

Czytaj więcej Termin wydawania paczek żywnościowych

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że w ramach Poradni Onkologicznej powstała Poradnia Chorób Piersi zajmująca się skoordynowaną opieką nad pacjentkami z podejrzeniem lub z rozpoznaniem nowotworu piersi.

Czytaj więcej Informacja – w szpitalu “papieskim” powstała Poradnia Chorób Piersi

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027.

Czytaj więcej Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce

Wójt Gminy Łabunie po posiedzeniach komisji przyznał nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
Poniżej zarządzenia Wójta Gminy Łabunie o przyznaniu w/w nagród
 

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Łabunie z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości …

Wójt Gminy Łabunie:

Zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. powołał komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. powołał komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród i wyróżnień Wójta Gminy Łabunie za osiągnięcia w dziedzinie sportu 

Treści zarządzeń w …

Wójta Gminy Łabunie zarządzeniem nr 20/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. powołał skład komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania.

Treść zarządzenia w załączniku

Zarządzenie nr 20/2021Pobierz

Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Łabunie z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia …

Wójt Gminy Łabunie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Łabunie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację …

  • 1(current)
  • 2