PSR 2020 – informacja

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że dane pozyskane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, zbiorczo. Nie służą kontroli, ani nie będą przekazywane jednostkowo do innych instytucji. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami informacyjnymi. Zachęcamy wszystkich rolników do dokonania spisu, przypominamy, że spis potrwa do końca listopada.