Pomoc dla seniorów z gminy Łabunie – Akcja MY+

Bądź bliskim osoby starszej z sąsiedztwa! To hasło ogólnopolskiej akcji My+, której celem jest sąsiedzka pomoc seniorom w tym szczególnie trudnym dla nich czasie. 

Akcja polega na pomocy seniorom w postaci przekazania im wypełnionego plakatu akcji MY + (/link do pobrania plakatu poniżej/).

Na plakacie wpisujemy kontakt osoby chętnej do świadczenia pomocy sąsiedzkiej oraz do ośrodka pomocy społecznej.

Co każdy mieszkaniec Naszej gminy może zrobić, aby pomóc?

Hasło kampanii MY + to „Bądź bliskim osoby starszej z sąsiedztwa”

Wszyscy wiemy, że osoby starsze teraz szczególnie potrzebują wsparcia, uwagi i realnej pomocy, dlatego nikt nie pomoże skuteczniej osobom starszym niż osoby z bliskiego otoczenia. Celem akcji jest sąsiedzka pomoc seniorom w tym szczególnie trudnym dla nich czasie.

Zachęcamy do włączenia się do akcji MY +.

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach

ul. Orzechowa 10

22-437 Łabunie

tel. 84 61 130 08

e-mail: gops-labunie@wp.pl