Informacje dla interesantów – formularze wniosków, dane kontaktowe, numery kont

W związku z przejściem urzędów administracji państwowej i samorządowej od 3 listopada 2020 r. na pracę zdalną, poniżej udostępniamy formularze wniosków, dane kontaktowe i numery kont bankowych Urzędu Gminy Łabunie.

W UG Łabunie obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw najpilniejszych, których załatwienie w sposób zdalny nie jest możliwe tj. wystawienia aktu zgonu i odbioru dowodu osobistego.

Pozostałe sprawy można załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie, poprzez skrzynkę podawczą, za pośrednictwem poczty elektronicznej: uglabunie@labunie.com.pl, lub skrytkę ePUAP: /uglabunie/skrytkaESP.

Wnioski do pobrania:

Przed głównym wejściem do Urzędu Gminy Łabunie została umieszczona skrzynka pocztowa, w której można umieszczać dokumenty bądź wnioski.

Sprawy obywatelskie

Istnieje również możliwość pobrania odpisu aktu stanu cywilnego w wersji elektronicznej bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatyczne przesyłanie go na skrzynkę wnioskodawcy – szczegóły usługi: TUTAJ

Dowóz osób niepełnosprawnych

Ochrona środowiska i usługi komunalne

Inwestycje i budownictwo

Podatki

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny; wówczas możliwe jest przesłanie wniosku za pomocą poczty e-mail.

Kontakt do urzędu:

Urząd Gminy Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie

e-mail: uglabunie@labunie.com.pl

skrytka ePUAP: /uglabunie/skrytkaESP

Numery telefonów:

  • Sekretariat: 84 611 30 19 oraz 84 611 60 11
  • Wójt: 84 611 60 12
  • Zastępca Wójta: 84 611 60 24
  • Urząd Stanu Cywilnego: 84 611 60 15
  • Podatki i opłaty: 84 611 60 19

Numery kont bankowych:

Płatności, w tym podatki i opłaty można wnosić w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy. Numery kont bankowych:

Nr podstawowego konta bankowego – podatki, opłaty skarbowe:

97 9644 0007 2001 0070 0027 0001

Nr konta bankowego – opłaty za odpady komunalne:

05 9644 1075 2011 0070 0027 0028

Nr konta bankowego – opłaty za ścieki i wodę:

21 9644 1075 2011 0070 0027 0031