Informacja

Na podstawie §1 pkt 6) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931) od 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej przechodzą na pracę zdalną.

W Urzędzie Gminy Łabunie obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw najpilniejszych, których załatwienie w sposób zdalny nie jest możliwe tj. wystawienia aktu zgonu i odbioru dowodu osobistego.

Wszystkie pozostałe sprawy można załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie, poprzez skrzynkę podawczą, za pośrednictwem poczty elektronicznej: uglabunie@labunie.com.pl, lub skrytkę ePUAP: /uglabunie/skrytkaESP.

Numery telefonów:

  • Sekretariat: 84 611 30 19 oraz 84 611 60 11
  • Wójt: 84 611 60 12
  • Zastępca Wójta: 84 611 60 24
  • USC: 84 611 60 15
  • Podatki i opłaty: 84 611 60 19

Należności prosimy wpłacać na odpowiednie numery kont bankowych:

  • podatki, opłaty skarbowe: 97 9644 0007 2001 0070 0027 0001
  • opłaty za odpady komunalne: 05 9644 1075 2011 0070 0027 0028
  • opłaty za ścieki i wodę: 21 9644 1075 2011 0070 0027 0031

Wójt
(-) Mariusz Kukiełka