Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach z dnia 8 października 2020 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Łabunie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.