Informacja

Wójt Gminy Łabunie informuje, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego i rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, ogranicza przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w urzędzie gminy tylko do spraw pilnych.

Przed przyjazdem do urzędu gminy proszę kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z wójtem pod nr: 84 611 60 12 lub 511 076 245.

Jednocześnie informuję, że we wszystkich sprawach wójt będzie dostępny w każdy wtorek w godzinach pracy urzędu pod w/w nr telefonów.

Bezpośrednio z wójtem można kontaktować się również mailem na adres m.kukielka@labunie.com.pl

Wójt Gminy Łabunuie

(-) Mariusz Kukiełka