Informacja

Gmina Łabunie przeprowadziła remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach w postaci wykonania izolacji pionowej ściany północnej i odnowy pomieszczeń podpiwniczenia budynku.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  • dofinansowanie : 159 777 zł
  • całkowita wartość inwestycji: 159 777 zł