Komunikat Komisarza Wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Łabunie zarządzonych na dzień 8 listopada 2020 r.