Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach o miejscu i terminach pełnienia dyżurów.