poniedziałek, 28 września 2020 Dziś imieniny obchodzą: Luba, Wacław

Zawiadomienie

Wójt Gminy Łabunie podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.labunie.com.pl wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 11 sierpnia 2020 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabunie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Wólka Łabuńska numerami działek:

172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 172/20, 172/21, 172/22, 172/23, 172/24, 172/25, 172/26, 172/27, 172/28, 172/30, 172/31, 172/32, 172/33, 172/36, 172/38, 172/39, 172/41, 172/42

oraz nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Majdan Ruszowski numerem działki 571/1.