sobota, 11 lipca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Olga, Kalina

Informacja wyborcza

Wójt Gminy Łabunie informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie (…).

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. komitety wyborcze utworzone do 5 czerwca 2020 r. mogą dokonywać zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do 12 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Łabunie pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy dokonywać według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Nr 161/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa, posiadająca prawo wybierania, tj. osoba która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wójt Gminy Łabunie
(—) Mariusz Kukiełka