piątek, 5 czerwca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Bonifacy, Walter

Skrzynki pocztowe obowiązkowe

Przypominamy mieszkańcom gminy Łabunie o konieczności posiadania skrzynek pocztowych. Wynika to nie tylko z przepisów prawnych, ale również z sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa.

W dobie zagrożenia epidemiologicznego – dla bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników poczty i innych firm  dostarczających przesyłki prosimy o umieszczenie skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości. Wynika to również z przepisów ustawy Prawo Pocztowe.

Zgodnie z art. 40 ustawy:

1. Właściciel lub współwłaściciele:

1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,

2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość–są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust.5.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, jest realizowany:

1) w budynkach jednorodzinnych –przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;

2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3lokale –przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.