piątek, 3 kwietnia 2020 Dziś imieniny obchodzą: Ryszard, Irena

Zaproszenie do konsultacji programu

W związku z opracowaniem projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie w 2020 roku Wójt Gminy Łabunie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie tego projektu.

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Łabunie oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 122).

Przedmiot projektu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie w 2020 roku

Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Łabunie. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres:

Urząd Gminy Łabunie Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie

lub

uglabunie@labunie.com.pl