wtorek, 14 lipca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Bonawentura, Stelia

Oddaliśmy hołd Dzieciom Zamojszczyzny

Ponad 3,5 tys. – tyle osób w grudniu 1942 r. wysiedlono z gminy Łabunie. W niedzielę, 8 grudnia oddaliśmy im hołd.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanki i zapalenia zniczy przy tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym w Łabuniach. Przed rozpoczęciem Mszy uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łabuniach w ramach uroczystej akademii zaprezentowali rys historyczny poświęcony wysiedlonym. Po nabożeństwie, któremu przewodniczył ks. dr Piotr Brodziak, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, złożono wieńce i zapalono znicze przy tablicy pamiątkowej na cmentarzu parafialnym w Łabuniach.

Udział w uroczystościach wzięli: Wójt gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Kuźma, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Kliza, sekretarz gminy – Bogumiła Maziarczuk, a także dyrektorzy łabuńskich szkół oraz poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych  Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręgu Zamość, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łabunie, Szkoły Podstawowej w Łabuniach i Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych.

Akcja wysiedleńcza w gminie Łabunie odbywała się 10, 12 i 22 grudnia 1942 r. Udział w niej brało gestapo, SS, Ukraińcy w służbie niemieckiej. Na dziesięć gromad, na które składała się gmina Łabunie, wysiedlono: Jatutów, Łabunie, Łabuńki, Ruszów, Ruszów-Kolonię, Wierzbie i część Mocówki. W czasie wysiedlenia Łabuniek (po raz trzeci 12 stycznia 1943 r. ) zabito 11 osób: 8 mężczyzn i 3 kobiety (. Ogółem wysiedlono z gminy Łabunie 3576 osób. W ich miejsce osadzono ok. 600 Niemców z Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, Rosji, Besarabii oraz miejscowych volksdeutschów. 

Źródło: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, tom II, Poznań 1947 r.