niedziela, 12 lipca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Jan, Brunon

35 tys. zł dla strażaków

Wszystkie jednostki (siedem)Ochotniczych Straży Pożaranych z gminy Łabunie otrzymało po 5 tys. zł na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019r.”. Prezesi poszczególnych jednostek odebrali promesy 9 października w siedzibie zamojskiej straży pożarnej.

W sali konferencyjnej delegatury zamiejscowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczono promesy druhom z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zamojskiego na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu st. bryg. Jacek Sobczyński  powitał zaproszonych gości oraz odczytał  list Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego  skierowany do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. W uroczystości udział wzięli m.in. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz, Senator Jerzy Chruścikowski, Poseł Sławomir Zawiślak, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Krzysztof Gałaszkiewicz, Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko, a w imieniu gminy Łabunie – Wójt Mariusz Kukiełka, Komendant Gminny OSP – Paweł Mróz oraz prezesi jednostek OSP.

Dotację na łączną kwotę 1 040 000 zł otrzymały 174  jednostki ochotniczych straży pożarnych  z terenu powiatu zamojskiego. Nasi strażacy za otrzymane pieniądze kupią elementy toru przeszkód do zawodów sportowo-pożarniczych oraz elementy umundurowania.

Przypomnijmy – pieniądze, które otrzymali strażacy, są efektem nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie 14 sierpnia 2019 r. Dzięki temu OSP mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie tych zadań na zakup między innymi  umundurowania wyjściowego, wyposażenia do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych, ubrań, fantomów czy materiałów do przeprowadzania zajęć edukacyjnych.Źródło: straz.zamosc.pl

fot. Paweł Mróz