piątek, 24 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna

Jubileusz 100-lecia OSP Łabuńki

9 września Ochotnicza Straż Pożarna w Łabuńkach obchodziła jubileusz 100-lecia funkcjonowania. Zebranych powitał Naczelnik OSP Łabuńki dh Mariusz Branecki. Obchody poprzedziła polowa msza św. w intencji strażaków i ich rodzin, którą koncelebrowali ks. kan. Andrzej Chmaj kapelan zamojskich strażaków oraz ks. Piotr Rawlik – proboszcz łabuńskiej parafii, który wygłosił do strażaków kazanie.


 
Uroczystość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Pieczykolana.
 
Przybyli zaproszeni goście w osobach: Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk Matej, Prezes Zarządu Odziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu dh Kazimierz Mielnicki, Prezes Honorowy Zarządu Odziału Gminnego ZOSP RP w Łabuniach – Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn, Komendant Powiatowy PSP w Zamościu st. bryg. Jacek Sobczyński, płk. poż. w stanie spoczynku Mieczysław Skiba, przewodniczący Rady Gminy Łabunie Adam Kniaź, radni, Zarząd Gminny ZOSP RP, Komendanci Gminni z poszczególnych gmin, poczty sztandarowe, druhowie, mieszkańcy oraz sympatycy straży.
 
Po Mszy św. dowódca uroczystości – Komendant Gminny dh Mróz Paweł złożył meldunek dh. Kazimierzowi Mielnickiemu – Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, po czym poczet flagowy dokonał podniesienia flagi państwowej na maszt. W jej trakcie gminna orkiestra dęta pod batutą Zbigniewa Pieczykolana odegrała Mazurka Dąbrowskiego, a licznie przybyli goście i mieszkańcy odśpiewali wspólnie Hymn Państwowy. Otwarcia oficjalnej części uroczystości dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabuńkach dh Jan Branecki, który przedstawił historię jednostki:
 

Dla drewnianej, słomą krytej, zabudowanej w ulicówkę wsi wielkie zagrożenie stanowiły pożary niszcząc jej zabudowania często doszczętnie. Sprawą ogromnej wagi była chęć przeciwdziałania i obrony przed zagrożeniami.

Z posiadanych zapisów, oraz przekazów ustnych dostrzec można, że początki Straży Pożarnej w Łabuńkach sięgają roku 1918, a założycielem jej był Bolesław Nowakowski, kiedy to na terenie naszym działała administracja austriacka. Wtedy to pod szyldem Ochotniczej Straży Pożarnej chodziło między innymi o przeszkolenie wojskowe młodzieży. Kiedy rozpoczęto działalność, władze okupacyjne zorientowały się o co chodzi i przerwały jej działania.

Ogień niejednokrotnie trawił budynki gospodarcze wraz z całym dorobkiem życia. Przełomowym staje się właśnie rok 1924, kiedy powstaje pożar, który niszczy młyn wodny, oborę folwarku oraz pięć innych gospodarstw. Komendant posterunku policji Franciszek Sierpiński ponownie zakłada Ochotniczą Straż Pożarną i staje się motorem rozkręcającym jej działania. Z pomocą przychodzą mu Ludwik Zakrzewski ówczesny Prezes, Franciszek Blomka – Naczelnik, oraz nauczycielka pani Mnichówna.

W latach 1925-1926 z uzyskanych zbiórek, kwest i darowizn, oraz zorganizowanych imprez, pobudowany zostaje drewniany dom ludowy wraz z remizą, w której to miejsce zajmuje ręczna sikawka i konne beczkowozy.

W 1938 roku zostaje pobudowany przy szosie, Zamość – Tomaszów Lubelski, murowany dom ludowy, ale napaść hitlerowska przerywa wszelkie życie społeczne. Po wyzwoleniu, kto przeżył wracał na swoje. Wrócili starzy – dołączyli do nich młodzi. Powoli powraca życie, a wraz z nim odbudowuje się Straż. Obejmując funkcję Prezesa – Jan Kowarz i Naczelnika – Leon Bilski rozkręcają działalność Straży, odradzają się stare tradycje. Stargani wojenną zawieruchą i tułaczką odchodzą na spoczynek. W 1949 roku funkcje Prezesa obejmuje Bronisław Kolenda,  Naczelnika – Władysław Blomka, a Gospodarzem – Paweł Tomczak.

Życie toczy się podobnie i trwa do roku 1953, w którym to ponownie Prezesem zostaje Jan Kowarz, a Naczelnikiem Jan Karchut. Funkcję Skarbnika obejmuje Jan Petryk, a Sekretarzem zostaje Bronisław Kolenda. Po siedmiu latach obowiązki swoje przekazują młodszemu pokoleniu. W roku 1960 funkcję Prezesa obejmuje Julian Błoński, Naczelnika Władysław Oziomek, Skarbnika – Antoni Niemczuk, a Sekretarza – Jerzy Branecki. Zarząd wraz z członkami i społeczeństwem działa prężnie. Rozbudowuje Remizę, dba o swoją sprawność, organizuje imprezy kulturalne takie jak dożynki, dni miejscowości, zabawy taneczne. W roku 1962 dochodzi do kolejnej zmiany w zarządzie i tak funkcję Prezesa przyjmuje Zbigniew Zakrzewski, Naczelnika – Kazimierz Ciećko, Skarbnika – Jan Lachawiec, a sekretarzem jest Jerzy Branecki.

Zarząd działa prężnie, rozbudowuje Remizę, w 1972 r.  zrodziła się myśl kupna samochodu i OSP kupuje  Stara 28 do adaptacji na gaśniczy, który to, służy do roku 1978. W roku 1978 dzięki staraniom Zarządu nasza OSP otrzymuje z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu najstarszy samochód na jej wyposażeniu – Star – 25, GBM 2,5/8. którego używa do roku 2003. W latach 80-tych następuje przypływ nowych a zarazem młodych członków w szeregi OSP. Fakt ten sprawił że w rywalizacji na zawodach sportowo pożarniczych nasza jednostka zajmuje czołowe lokaty. W 2000 roku z funkcji Naczelnika rezygnuje Kazimierz Ciećko zostając członkiem honorowym, a jego miejsce zajmuje Mariusz Branecki. W 2003r dzięki staraniom Prezesa ZGm ZOSP RP, a zarazem Wójta  Antoniego Wojciecha Turczyna OSP Łabuńki otrzymuje nieodpłatnie od Ministerstwa Obrony Narodowej samochód gaśniczy Star 244.

2004 rok zapisał się szczególnie w historii naszej OSP z uwagi na to, że otrzymaliśmy Sztandar, który jest chlubą naszej jednostki, a fundatorem jego jest Pani Marta Hołys.

Fakt otrzymania samochodu  powoduje większą mobilizację do działania jak również i mobilność naszej OSP o tereny trudno dostępne.

W zawodach sportowo- pożarniczych OSP osiąga czołowe lokaty, coraz częściej  bierze udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W roku 2005 odchodzi do wieczności Jan Lachawiec, a funkcję Skarbnika obejmuje Leszek Kolaja. W 2007r z funkcji Prezesa odchodzi Zbigniew Zakrzewski pozostając  członkiem honorowym, a funkcję tą obejmuje Jerzy Branecki dotychczasowy sekretarz, funkcję sekretarza natomiast obejmuje Marcin Zygmunt.

W 2012 roku dzięki przychylności obecnego Pana Wójta zostaje wyremontowana istniejąca Remiza i dostawiony nowy garaż na samochód bojowy, a plac przed garażem wybrukowany i ogrodzony. W tym samym roku otrzymujemy wyposażenie takie jak, piła do drewna, torba OSP-R1, motorola GM 360 oraz sprzęt ochrony osobistej.

Zadania stawiane przed OSP rosną, a Zarząd robi wszystko aby im sprostać, dlatego Zarząd naszej OSP w porozumieniu z Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP cały czas podnoszą kwalifikacje członków jak również dążą do jak najlepszego doposażenia OSP w niezbędny sprzęt. (…)

 
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń druhom strażakom za zasługi dla pożarnictwa oraz wysługę lat. Odznaczenia zostali:
 

 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżnieni zostali: dh Jerzy Wolski; dh Józef Piłat; dh Leszek Kolaja; dh Marcin Zygmunt; dh Kazimierz Skrętuła.
 •  

 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie Srebrnym  medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Jarosław Ludowski; dh Mirosław Zygmunt.
 •  

 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni  zostali: dh Andrzej Niemczuk; dh Jarosław Wolski.
 •  

 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zamościu  Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali: dh Karol Kycko; dh Rafał Madeja; dh Grzegorz Branecki; dh Kamil Fedak; dh Sebastian Starszuk.
 •  

 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łabuniach  Odznaką „Za Wysługę Lat” odznaczeni zostali:
  • Odznakę „Za Wysługę Lat 55” otrzymał dh Jerzy Branecki.
  • Odznakę „Za Wysługę Lat 50”: otrzymali: dh Marek Kolenda; dh Bolesław Fedak.
  • Odznakę „Za Wysługę Lat 40”: otrzymali: dh Kazimierz Skrętuła, dh Marian Branecki; dh Jerzy Wolski; dh Józef Piłat; dh Andrzej Niemczuk, dh Walerian Burdzy.
  • Odznakę „Za Wysługę Lat 35” otrzymał dh Artur Branecki.
  • Odznakę „Za Wysługę Lat 30” otrzymał dh Antoni Wojciech Turczyn, dh Tadeusz Branecki.
  • Odznakę „Za Wysługę Lat 25” otrzymali: dh Mariusz Branecki; dh Leszek Kolaja; dh Krzysztof Kowalski.
  • Odznakę „Za Wysługę Lat 20” otrzymał dh Marcin Zygmunt.
  • Odznakę „Za Wysługę Lat 15” otrzymali: dh Adam Kycko, dh Jarosław Ludowski; dh Jarosław Wolski; dh Mirosław Zygmunt.
  • Odznakę „Za Wysługę Lat 10” otrzymał dh Karol Kycko, dh Rafał Madeja.
  • Odznakę „Za Wysługę Lat 5” otrzymali: dh Grzegorz Branecki, dh Kamil Fedak.

 
 
Przed zakończeniem uroczystości przybyli goście w kilku ciepłych słowach pogratulowali jubileuszu jak również podziękowali za trud i poświęcenie jaki strażacy, nie tylko z Łabuniek, wkładają w swoją działalność społeczną.
 
Okolicznościowe przemówienie wygłosił oraz życzenia druhom z Łabuniek złożył Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn, który z Przewodniczącym Rady Gminy Łabunie Adamem Kniaziem wręczył zaproszonym gościom pamiątkowe medale.
 
Jubileusz łabunieckiej jednostki był również okazją do wręczenia nadanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego pamiątkowych medali za zasługi dla województwa lubelskiego. Wyróżnienia przekazał Arkadiusz Bratkowski członek zarządu województwa. Otrzymali je: ks. senior Aleksander Sieciechowicz, Ochotnicza Straż Pożarna w Łabuńkach, Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie oraz Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn.
 
Przemówienia wygłosili i życzenia strażakom z Łabuniek złożyli zaproszeni goście: Henryk Matej Starosta Zamojski, st. bryg. Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu, dh Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu oraz płk PSP w st. spocz. Mieczysław Skiba.
 
Tuż przed zakończeniem uroczystości Prezes OSP Łabuńki dh Jerzy Branecki odczytał list, który w imieniu posła Zbigniewa Sosnowskiego, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Zastępcy Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków, przesłał na ręce Prezesa OSP Łabuńki, Doradca Prawny, Szef Biura Poselskiego posła Zbigniewa Sosnowskiego, Janusz Włodzimierz Prędki.
 


Po oficjalnej części uroczystości można było obejrzeć pokaz ratownictwa technicznego przygotowany przez strażaków z OSP Łabuńki, obejrzeć samochody OSP oraz z PSP w Zamościu, spróbować grochówki oraz pobawić się przy muzyce – wieczorem wystąpił zespół „Grześki”. Święto OSP Łabuńki zakończono dyskoteką pod gwiazdami z zespołem „Diament”.
 

 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabuńkach serdecznie dziękuje wszystkim gościom, mieszkańcom, sympatykom straży za przybycie; dziękujemy również wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia, aby jubileusz obchodów 100-lecia OSP Łabuńki zapadł wszystkim w pamięci na długie lata.