Rozstrzygnięcie X Jubileuszowego Konkursu Gminnego

22 sierpnia komisja zapoznała się ze 125 pracami (86 plastycznych + 9 fotografii + 30 tekstów literackich) nadesłanymi na X Jubileuszowy Konkurs Gminny pod patronatem Wójta Gminy Łabunie i Proboszcza Parafii Łabunie „Różne oblicza matki, mamy, mateńki…” organizowany W Roku 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.


Przewodnicząca Komisji Plastycznej Emilia Kuśmierz – absolwentka PLP w Zamościu, studentka Wydziału Artystycznego UMCS poddała wnikliwej analizie 86 prac. Przyznała 12 nagród, w tym Grand Prix konkursu i 8 wyróżnień.

  • Grand Prix – Diana Faranszkiewicz (Łabunie)
  • I miejsce – Beata Krzaczkowska (Bródek), Amelia Górska (Łabunie), Wiktoria Pokryszka (Wierzbie)
  • II miejsce – Maria Skowyra (Wierzbie), Barbara Flak (Barchaczów), Nikola Kusy (Łabunie), Michał Synowiec (Ruszów-Kolonia), Karol Niemczycki (Łabunie)
  • III miejsce – Krzysztof Rozkres (Łabunie), Barbara Celińska (Łabunie), Edyta Krzaczkowska (Łabuńki Pierwsze)
  • Wyróżnienia: Michał Romańczuk (Łabunie-Reforma), Zuzia Dębkowska (Ruszów), Natalia Wiater (Ruszów), Hubert Topolski (Ruszów), Natalia Smalcuga (Łabunie – Reforma), Jakub Romańczuk (Łabunie-Reforma), Emilia Mróz (Bródek) i Martyna Śliwińska (Łabunie).

Prace w kategorii literackiej oceniał Piotr Piela przyznając:

  • I miejsce – Michałowi F. Szykule (Łabuńki Pierwsze) za „Modlitwę” i Alicji Sapucie (Łabunie) za „Mamę, mamusię, mateńkę”
  • III miejsce – Amelii Bindzie (Łabunie), Beacie Murmydłowskiej (Bródek) i Barbarze Flak (Barchaczów).

Na konkurs fotograficzny zdjęcia nadesłały: Danuta Wiater (Ruszów), Teresa Wiater (Ruszów), Anna Merklingier (Łabunie-Reforma), Renata Małys (Łabunie-Reforma), Magdalena Romańczuk (Łabunie-Reforma), Kazimiera Krupa (Majdan Ruszowski), Wojciech Rozkres (Wólka Łabuńska), Monika Pokryszka (Wierzbie), Lucyna Tymczuk (Łabunie-Reforma).

Organizatorzy konkursu: Referat Promocji i Rozwoju Gminy i Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie serdecznie zapraszają na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się 2 września podczas Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w zespole pałacowo-parkowym w Łabuniach w gościnnych progach Sióstr FMM.

Decyzją Patronów Konkursu – Wójta Gminy Łabunie i Proboszcza Parafii Łabunie wymienieni wyżej Laureaci Konkursu, a także osoby, które wzięły udział w spotkaniach wakacyjnych promujących konkurs i złożyły swoje prace w wyznaczonym terminie wezmą udział 7 października w wycieczko – pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej Jedności w Kodniu. Osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą rodziców! Zgłoszenia potwierdzające wyjazd tylko do 8 września, tel. 84 611 60 24 – kierownik referatu, tel. 84 611 30 19 – sekretariat UG.