Zaproszenie

Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie i Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie zapraszają Mieszkańców (dzieci, młodzież, dorosłych) na wakacyjne spotkania promujące wydarzenie „X Jubileuszowy Konkurs Interdyscyplinarny W Roku… 300-Lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej »Różne Oblicza Matki, Mamy, Mateńki«” pod Patronatem Wójta Gminy Łabunie i Proboszcza Parafii Łabunie.

 
 

W programie m.in.: omówienie szczegółów konkursu, prezentacja wizerunków Matki Boskiej, zapoznanie z historią obrazu MB Częstochowskiej.

 

Harmonogram spotkań:

w godz. 10.00 – 12.00

 • 24 lipca: Bródek – świetlica
 • 25 lipca: Dabrowa – świetlica
 • 26 lipca: Barchaczów – Izba Muzealna
 • 27 lipca: Mocówka – świetlica
 • 28 lipca: Łabuńki Drugie – świetlica
 • 31 lipca: Łabuńki Pierwsze – świetlica
 • 1 sierpnia: Wierzbie – świetlica
 • 2 sierpnia: Ruszów – świetlica
 • 3 sierpnia: Majdan Rusz. – świetlica
 • 4 sierpnia: Łabunie-Reforma – świetlica
 • 7 sierpnia: Wólka Łabuńska – świetlica
 • 8 sierpnia: Łabunie – Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

 
Regulamin Konkursu:
https://www.labunie.com.pl/informator/konkursy/rozne-oblicza-matki-mamy-matenki/