“Przed Wielkanocą” – VIII finał – aktualizacja

9 kwietnia podsumowano 8. edycję Gminnego Konkursu Plastycznego „Przed Wielkanocą” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha Turczyna. Uczestnicy co roku przekazują swoje przepiękne prace na kiermasz, z którego dochód w całości wędruje w formie darowizny do Lubelskiego Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia.

 
Ostateczna kwota którą zebraliśmy: 1000,00 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
 
Organizatorzy dziękują wszystkim Ludziom Dobrej Woli za pomoc i wsparcie finansowe hospicjum!