ZAPROSZENIE – VIII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie wraz ze współorganizatorami ma przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek.


 
 
 
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą Karty Zgłoszenia Solisty / Zespołu, w terminie do 20.12.2016 r.
 
Karty Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres: stowarzyszenie.labunie@op.pl, dostarczyć osobiście, lub przesłać pocztą do siedziby Urzędu Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie, pokój nr 9.
 
Regulamin Przeglądu i Karta Zgłoszenia do pobrania na stronie Stowarzyszenia:
 
http://labunie-stow.besaba.com/uncategorized/zaproszenie-viii-przeglad-koled-i-pastoralek/
 
koledy-plakat-2017z