Zaproszenie – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Łabunie serdecznie zaprasza członków i sympatyków stowarzyszenia na Konferencję podsumowującą działania podejmowane w roku 2016/17.

Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury w Łabuniach, dnia 27.01.2017r. o godzinie 18.00.

prezes: Danuta Bosiak

w-ce prezes: Halina Piskorz