Spotkanie sprawozdawczo-opłatkowe KGW

3 stycznia w świetlicy wiejskiej w Łabuniach spotkały się delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, aby podsumować działalność w 2016 r. Na spotkaniu sprawozdawczym byli obecni Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn i Przewodniczący Rady Gminy Adam Kniaź.
 

Wójt Gminy podziękował Członkiniom za kolejny udany rok współpracy, za zaangażowanie w życie społeczne naszej gminy i powiatu, pomoc w organizacji wydarzeń kulturalno – społecznych i promocję gminy.
 
Na spotkaniu został przedstawiony kalendarz wydarzeń na 2017 r., w którym nie zabraknie imprez plenerowych, turystycznych, sportowych, konkursów i spotkań pokoleniowych. W tym roku obchodzone będą jubileusze 10-lecia istnienia KGW Łabunie, Barchaczów i Mocówka.
 
Zebrani zaśpiewali kolędę i łamiąc się opłatkiem życzyli sobie przede wszystkim zdrowia.