piątek, 3 kwietnia 2020 Dziś imieniny obchodzą: Ryszard, Irena

Informacja LUW

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: ogłoszenia – konkursy ogłoszono  Konkurs Wojewody Lubelskiego „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”. Zachęcamy lokalne aktywne organizacje o zgłaszanie się do konkursu.


 
 
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, a jego celem jest wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej, a także wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk.
 
Tytuły Laureata „Organizacja Pozarządowa Roku 2016” oraz wyróżnienia będą przyznane w kategoriach:

  1. Bezpieczeństwo.
  2. Polityka społeczna.
  3. Edukacja.
  4. Sport i rekreacja.
  5. Kultura i dziedzictwo narodowe.
  6. Profilaktyka i ochrona zdrowia.

 
Termin składania zgłoszeń trwa od 5 stycznia do 3 lutego 2017 roku. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacja ubiegająca się o tytuł laureata Konkursu. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w określonym powyżej terminie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin lub przesłać pocztą na adres: Biuro Wojewody, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016″- obszar:………..…”
 
Zwracam się zatem z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie informacji o Konkursie wśród lokalnych organizacji pozarządowych, a także zachęcam Państwa do zgłaszania do konkursu lokalnych organizacji, które w Państwa ocenie zasługują na szczególne wyróżnienie i docenienie ich roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.