Zgłoś zamiar uprawy maku w 2017 roku

Urząd Gminy Łabunie prosi osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego w 2017 r. o zgłoszenie tego faktu do dnia 4 listopada br. do godz. 12:00, osobiście – pokój nr 9, telefonicznie – 84 611 60 25 lub mailem – uglabunie@labunie.com.pl