“Przed Wielkanocą” – lista laureatów

15 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji VII edycji konkursu “Przed Wielkanocą”. Na konkurs zgłoszono 186 prac plastycznych w 3 kategoriach: pisanka, kartka, stroik. Komisja w składzie: Teresa Zwolan, KGW Wierzbie – przewodnicząca, Teresa Wiater, KGW Ruszów – członek, Henryka Wiater, KGW Wólka Łabuńska – członek, Agnieszka Piela, UG Łabunie – sekretarz konkursu dokonała oceny zgłoszonych prac i przyznała nagrody i wyróżnienia.


Organizatorzy i Komisja zapraszają Laureatów i opiekunów
oraz rodziców dzieci na uroczyste podsumowanie konkursu

 

 20 marca o godzinie 14.00

Sala konferencyjna Domu Kultury w Łabuniach

Prace dzieci będzie można zakupić. Pieniądze wrzucone do specjalnie przygotowanych puszek zostaną przekazane na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.