500+ w Gminie Łabunie

Zarządzeniem Nr 10 z dnia 23 lutego 2016 r. Wójt Gminy Łabunie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego “Rodzina 500+” wyznaczył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach. Do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji upoważniony został Kierownik tej jednostki.


 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach (ul. Orzechowa 10) od dnia 10 marca br.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w punkcie obsługi projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach od dnia 1 kwietnia 2016 r.