poniedziałek, 20 stycznia 2020 Dziś imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

W Roku św. Jana Pawła II – konkurs

Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie, Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie ogłaszają VIII Gminny Konkurs (interdyscyplinarny) – literacki, plastyczny, fotograficzny, recytatorski, muzyczny, quiz wiedzy pod honorowym patronatem Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha Turczyna i Proboszcza Parafii Łabunie ks. Piotra Rawlika.

 

Drodzy uczestnicy!

To już ósma edycja naszego gminnego konkursu. Tym razem gmina Łabunie oddaje cześć wielkiemu Polakowi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Rok 2015 ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej m. in. Rokiem Jan Pawła II  jest okazją do włączenia się w ogólnopolskie obchody tego wydarzenia i ogłoszenia konkursu, którego motywem przewodnim są słowa Jana Pawła II „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje.”

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Jego celem jest prezentacja lokalnej twórczości.

Wszystkim uczestnikom życzę, aby poszukując inspiracji odkryli to, co dla nich ważne.

 

Wójt Gminy Łabunie
Antoni Wojciech Turczyn

Łabunie, lipiec 2015 r.


 

Regulamin Konkursu Literackiego

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy konkursu prezentują – w formie wydruku komputerowego i elektronicznie na adres a.piela@labunie.com.pl (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5) – wiersz lub prozę zgodne z tematem konkursu. Na odwrocie wydruku komputerowego należy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko autora, klasę, adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

Uczestnicy powinni dołączyć oświadczenie o samodzielnym napisaniu utworów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl.).

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy wykonują zgodne z tematem konkursu prace plastyczne dowolnymi technikami (haft, rzeźba, rysunek)w formacie A3.

Prace zbiorowe nie będą oceniane. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko autora, klasę, adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

Uczestnicy powinni dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl.).

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy konkursu prezentują – elektronicznie do 3 zdjęć zgodnie z tematem konkursu. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 3MB należy nadsyłać na adres a.piela@labunie.com.pl w formie załączników do listu elektronicznego. W osobnym pliku należy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko autora, klasę, adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

Uczestnicy powinni dołączyć oświadczenie o samodzielnym napisaniu utworów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl.).

 

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy konkursu prezentują dowolny utwór Jana Pawła II. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres a.piela@labunie.com.pl wraz z podaniem tytułu prezentowanego utworu.

Uczestnicy powinni dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl.).

 

Regulamin Konkursu Muzycznego

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy konkursu prezentują utwór wokalny, instrumentalny zgodnie z tematem konkursu. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres a.piela@labunie.com.pl wraz z podaniem tytułu prezentowanego utworu.

 

 

Regulamin Quiz wiedzy o życiu i twórczości Jana Pawła II

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy podczas finału konkursu rozwiążą test wiedzy o życiu i twórczości Jana Pawła II. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres a.piela@labunie.com.pl .

 

Prace należy dostarczyć na maila: a.piela@labunie.com.pl , do Urzędu Gminy w Łabuniach, pokój nr 10  do 5 października 2015 roku do godziny 15.00
Termin i miejsce uroczystego wręczenia nagród zostanie podany na www.labunie.com.pl (koniec października).
Organizator konkursu nie zwraca prac i zastrzega sobie prawo do ich publikowania.

Zapraszamy!

 

pdfZałącznik nr 1 do Regulaminu