Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” prowadzi prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020 dla gmin: Grabowiec, Komarów–Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość i Sułów.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych z obszaru LGD Ziemia Zamojska do czynnego włączenia się w prace przygotowawcze i proces konsultacji.

Zapraszamy Państwa 7 sierpnia 2015 r.  o godz. 10.00 do Urzędu Gminy w Starym Zamościu (sala konferencyjna) na spotkanie dotyczące analizy SWOT obszaru LGD w zakresie zasobów materialnych, kulturowych, historycznych i społecznych.

Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej strategii  na lata 2014-2020.

 

Udział w spotkaniu należy zgłosić do biura LGD do dnia 05.08.2015 r. do godz. 12.00 celem oszacowania liczby uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy!