sobota, 4 lipca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Malwina, Odon

PRACA DLA RACHMISTRZÓW!!!

Jest praca dla rachmistrzów terenowych na obszarze gminy Łabunie. Kandydaci mogą zgłaszać się do 8 lipca do Urzędu Gminy Łabunie.

więcej »

Zapraszamy na oficjalny fanpage Izby Muzealnej w Barchaczowie

Informujemy, że powstał oficjalny fanpage Izby Muzealnej w Barchaczowie. Zapraszamy do polubienia fanpage’a, a tym samym miejsca, które pachnie historią, tradycją, gdzie przeniesiesz się w czasie: zwiedzisz Izbę, rozpalisz ognisko, weźmiesz udział w warsztatach, poznasz lokalną historię.

więcej »

Ostrzeżenie WCZK

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o możliwości wystąpienia silnego deszczu z burzami.

więcej »

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie im. Teresy Kras jest organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci rolników dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Są one realizowane we współpracy z lokalnymi samorządami.  Warunkiem udziału dziecka w wypoczynku: są data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. i co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

więcej »

Informacja dotycząca składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 lipca przez portal Emp@tia, ePUAP lub bankowość elektroniczną.

więcej »

Informacja wyborcza – głosowanie korespondencyjne

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

więcej »

Aktywne wakacje na Orliku

Rozpoczęły się wakacje, a razem z nimi pytanie, które zadaje sobie zapewne wielu uczniów: co robić w wolnym czasie? Podpowiadamy: Jeżeli w tym roku z różnych względów, a może i z powodu epidemii koronawirusa nigdzie nie wyjeżdżacie, zapraszamy Was na bezpłatne zajęcia sportowe na boisku Orlik w Łabuniach.

więcej »

Bitwa o wozy – idźmy na wybory

W całej Polsce została uruchomiona akcja „Bitwa o wozy” zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedsięwzięcie zakłada, że ta gmina, której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w województwie, otrzyma od komendanta głównego PSP środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów  ratowniczych. 

więcej »