Nazwa programu i numer działaniaPROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie01824-6930-UM0343395/13
Tytuł projektuFitness park – zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni publicznej przy istniejącym kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Łabuniach
Całkowita wartość projektu29.237,10 zł
Otrzymana wartość dofinansowania19.016,00 zł
Okres realizacjiV 2013 – III 2014
Zakończenie realizacji2014