Nazwa programu i numer działaniaPROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie00348-6930-UM0330418/12
Tytuł projektuPrzebudowa i remont pomieszczenia Sali konferencyjnej w budynku Domu Kultury w Łabuniach
Całkowita wartość projektu178.716,36 zł
Otrzymana wartość dofinansowania100.216,00 zł
Okres realizacjiVIII 2012 – VII 2013
Zakończenie realizacji2013