Nazwa programu i numer działaniaRPO WL 2014-2020  4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Numer umowy o dofinansowanieRPLU.04.01.00-06-0212/16-00
Tytuł projektuEnergia odnawialna na terenie gminy Łabunie
Całkowita wartość projektu2.055.254,33 zł
Otrzymana wartość dofinansowania1.570.018,17 zł
Okres realizacji2018
Zakończenie realizacji XII 2018

 


Więcej informacji – kliknij tutaj.