poniedziałek, 25 marca 2019 Dziś imieniny obchodzą: Mariola, Wienczysław

Bioasekuracja przy profilaktyce oraz zwalczaniu ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu przesyła materiały potrzebne do prawidłowego wykonywania i przestrzegania bioasekuracji przy profilaktyce oraz zwalczaniu ASF.


 
 
 
 
W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360), określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709, uprzejmie informuję, co następuje.
 
Główny Lekarz Weterynarii opracował następujące dokumenty, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych w przepisach powyższego rozporządzenia:
 

ulotkę informacyjną
ulotka ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF
dokument pt. „Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)”
wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (załącznik nr 1)
wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa (załącznik nr 2)
wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie (załącznik nr 3)
lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce (załącznik nr 4)
zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń (załącznik nr 5)
wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie (załącznik nr 6)
wzór spisu świń (załącznik nr 7)

 
W pierwszych wierszach plików wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7, wskazano przykładowy sposób wypełniania tej dokumentacji.
 
Jednocześnie podkreślam, iż wzory dokumentów wymienionych w załącznikach nr 1-3 oraz 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie powinny być traktowane jako wymóg obligatoryjnego ich prowadzenia dokładnie w takiej formie. Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony hodowców trzody chlewnej o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywającego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonego przepisami wspomnianego powyżej rozporządzenia.
 

Główny Lekarz Weterynarii

(-) Paweł Niemczuk