niedziela, 25 października 2020 Dziś imieniny obchodzą: Daria, Wilhelmina

W ramach PROW 2014-2020

17 października w siedzibie Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn i Skarbnik Gminy Agnieszka Niemczuk w obecności Zastępcy Dyrektora Mateusza Winiarskiego podpisali umowy o dofinansowanie przedsięwzięć na terenie naszej gminy.


 

Gmina Łabunie realizować będzie w latach 2017-2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dwie operacje pn. „Utworzenie szlaków rowerowych w Gminie Łabunie” (kwota pomocy 32 133,00 zł) i „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno – społecznej (kwota pomocy 32 451,00 zł).