czwartek, 22 października 2020 Dziś imieniny obchodzą: Filip, Kordula

Konkurs na najsmaczniejszą potrawę

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” ogłasza konkurs na najsmaczniejszą potrawę projektu współpracy pn. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”


 
 
 
 
W konkursie mogą wziąć udział uczestniczki warsztatów kulinarnych (przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych) organizowanych w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” z obszaru LGD Ziemia Zamojska, Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu oraz LGD Razem ku lepszej przyszłości.
 
Organizacje z obszaru Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, poprawnie wypełnione zgłoszenie konkursowe wraz z przepisem na potrawę, muszą dostarczyć do 03 listopada 2017 r., drogą mailową na adres: biuro@lgdziemiazamojska.pl, faxem na nr 84 307 22 07 lub osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, Kornelówka 41, 22-424 Sitno.
 
Konkurs odbywać się będzie dwuetapowo: I etap – zgłoszenia prac i wybór najciekawszych zgłoszeń, II etap – rozstrzygnięcie konkursu.
 
W I etapie konkursu z nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierze 6 najciekawszych zgłoszeń. Do 09 listopada 2017 r., uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni to zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu.
 
W dniu 16 listopada 2017 r., w świetlicy wiejskiej w Wolicy Śniatyckiej odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu, podczas którego zakwalifikowane organizacje zaprezentują przygotowane potrawy.
 
Zadaniem uczestników będzie przygotowanie dania głównego oraz deseru.
 
Konkurs zakończy się degustacją przygotowanych potraw.
 

Regulamin konkursu na najsmaczniejszą potrawę projektu współpracy