środa, 23 września 2020 Dziś imieniny obchodzą: Bogusław, Tekla

Informacja dla hodowców

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu w związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w zakresie zgłaszania każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia hodowli przypomina, że obowiązek zgłaszania faktu padnięcia zwierzęcia przez posiadacza zwierząt w przypadku bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.).

Nie zgłoszenie faktu padnięcia zwierzęcia – zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b w/w ustawy – jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Zamościu

(–) Przemysław Pogódź