Informacja

Gmina Łabunie informuje, że w okresie od 1.09.2017r. do 30.06.2018r. będzie realizować dwa projekty oświatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2. Kształcenie ogólne.


 
Celem projektów jest organizacja zajęć z ICT, matematyki, przyrody, języka angielskiego i języka niemieckiego przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod technologii i sprzętu oraz wyposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych i ICT.
 

Kompetencje kluczowe w Łabuńkach

 • całkowita wartość projektu
426 433, 43 PLN
 • płatność ze środków europejskich
362 468,41 PLN
 • dotacja celowa z budżetu krajowego
42 643, 34 PLN
 • wkład własny
21 321, 68 PLN
 • poziom unijnego dofinansowania
95%
 • lokalizacja realizacji projektu
Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych
Łabuńki Pierwsze 178
22-437 Łabunie

 

Szkoła Kluczowych Kompetencji

 • całkowita wartość projektu
441 593, 75 PLN
 • płatność ze środków europejskich
375 354,68 PLN
 • dotacja celowa z budżetu krajowego
44 159, 38 PLN
 • wkład własny
22 079, 69 PLN
 • poziom unijnego dofinansowania
95%
 • lokalizacja realizacji projektu
Szkoła Podstawowa w Łabuniach
Łabunie, ul. Zamojska 1
22-437 Łabunie