Jak nie MY, to kto? Stop Wykluczeniu!

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie „Jak nie MY, to kto? Stop Wykluczeniu!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 48 osób (min. 24 kobiet i 24 mężczyzn) legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (w tym z zaburzeniami psychicznymi) spełniające łącznie następujące warunki:

 • z obszaru województwa lubelskiego, tj. powiatów: chełmski, biłgorajski, łęczyński, zamojski, miasto Chełm, miasto Zamość,
 • w wieku 18-67 lat,
 • wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne) oraz/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
 •  

Oferujemy:

 • ŚCIEŻKĘ BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ
  • Spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy
  • Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECCC lub równoważnego (szkolenia do wyboru przez Uczestnika Projektu: E-Marketing, Obsługa turystyki, Bazy danych)
   Warsztaty kompetencji społecznych
  • Poradnictwo psychologiczne
 • PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

 

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia w tym także staże,
 • catering
 • materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • certyfikat ECCC równoważny dla osób, które pozytywnie zdadzą egzamin końcowy
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekcie wynosi: 830 280,17 PLN
 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Biuro Projektu ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
Tel. 699-670-251 e-mail: jakniemytokto-stopwykluczeniu@terra-szkolenia.pl
strona internetowa: projektyterra.pl/jak-nie-my-to-kto-stop-wykluczeniu