Nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Złożenie wniosków na w/w świadczenia w okresie od 1 do 31 sierpnia 2017 roku zagwarantuje Państwu kontynuację wypłaty świadczeń.

Wnioski wraz z załącznikami na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach oraz znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl