Oferta wypoczynku letniego

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich “REGIONY” przedstawia ofertę wypoczynku letniego dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

1. Termin turnusu: 13 – 26.08.2017 r.

2. Lokalizacja: DW „HARNAŚ II” ul. Nędzy Kubińca 105 A, 34- 511 Kościelisko

(strona internetowa domu wczasowego http://www.noclegi-harnas.pl/index.php)

3. Warunki uczestnictwa
– wiek uczestnika: 10 – 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone do 2001 roku),
– uczestnicy muszą posiadać przy sobie: aktualną legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika (wg załączonego wzoru),
– potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS; UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat),
– potwierdzenie dokonania wpłaty na wskazane konto (450 zł).

Nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
Numer konta: 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320
Tytułem: wpłata na działalność statutową: Wypoczynek letni 2017
(w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, data turnusu)

4. Gwarantujemy:
– wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,
– opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i przewodnika górskiego,
– ubezpieczenie NNW,
– atrakcyjny program kulturalno – oświatowy,
– transport na oraz z miejsca wypoczynku.

Zapraszam do zapoznania się z dokumentami stanowiącymi załącznik do niniejszej wiadomości:
1. Program wypoczynku,
2. Opis ośrodka,
3. Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii,
4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dla ZZRiOW “REGIONY”),
5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dla FSUSR).

Proszę o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości wśród lokalnych społeczności.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny (539-020-503) lub mailowy.

Załącznik 1 – program wypoczynku

Załącznik 2 – Opis Ośrodka Harnaś II

Załącznik 3 – karta kwalifikacyjna

Załącznik 4 – OŚWIADCZENIE DOT. PRZETW. DANYCH OSOB. FSUSR

Załącznik 5 – OŚWIADCZENIE DOT. PRZETW. DANYCH OSOB. REGIONY