Informacja dla hodowców świń

Wojewoda Lubelski przesyła opracowaną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację dla hodowców świń w związku z wprowadzeniem “Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”.

Informacja