18. numer “Igły”

Informujemy, że ukazał się osiemnasty numer kwartalnika IGŁA.
W tym numerze m. in.: potok wspomnień pani Zofii Szmit z Łabuniek Pierwszych, pierwsza część historii KGW Łabuńki a swoją pasję Czytelnikom przybliży sensei Krzysztof Policha. Jak zwykle, nie zabrakło aktualności i fotogalerii.

Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem!!!

 
Drukowana wersja dostępna jest u Rad Sołeckich, Radnych Gminy Łabunie a także w Urzędzie Gminy Łabunie.
 

Nakład: 750 egz.

 
Elektroniczną wersję można pobrać ze strony www.labunie.com.pl – Informator – Kwartalnik “IGŁA”.

Nr 18 (pdf; 9.7 MB)