Złote Gody

20 czerwca w Domu Kultury w Łabuniach odbyło się uroczyste wręczenie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 25 parom z terenu Gminy Łabunie, które w latach 1966-1967 zawierały związek małżeński.


 
 
 
Uroczystą dekoracją par  poprzedziła Msza św. w intencji Jubilatów koncelebrowana przez ks. proboszcza Piotra Rawlika i ks. seniora Aleksandra Sieciechowicza w kościele parafialnym w Łabuniach.
 

Następnie odznaczenia Jubilatom wręczył Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn, listy gratulacyjne Marszałka Województwa Lubelskiego – Kierownik Delegatury Aneta Najda, a upominki książkowe Starosty Powiatu Zamojskiego przekazał Sekretarz Powiatu Jerzy Zawadzki.

 

Prezydent RP Postanowieniem z dnia 15 marca 2017 r. odznaczył:
 • Halinę i Eugeniusza Bieleckich
 • Zofię i Jana Braneckich
 • Teresę i Witolda Gierałów
 • Mieczysławę i Władysława Janeczków
 • Stanisławę i Stanisława Jastrzębskich
 • Danutę i Stanisława Jędruszków
 • Czesławę i Kazimierza Jędrzejewskich
 • Halinę i Jana Kapłonów
 • Krystynę i Ryszarda Kapłonów
 • Danutę i Franciszka Kołodziejczuków
 • Teresę i Bonifacego Kosaków
 • Marię i Ryszarda Lisowskich
 • Danutę i Stanisława Łazorczyków
 • Krystynę i Stanisława Malinowskich
 • Janinę i Stanisława Maliszowskich
 • Barbarę i Tadeusza Niemczyckich
 • Mariannę i Władysława Skibów
 • Zofię i Tadeusza Sowów
 • Ewę i Dominika Stropków
 • Celinę i Jana Szalów
 • Teresę i Adama Szykułów
 • Łucję i Stanisława Wdowiaków
 • Halinę i Stanisława Wiatrów
 • Mieczysławę i Jana Zawiślaków
 • Marię i Feliksa Żuków