Śladami bł. St. Starowieyskiego

To była niezwykła podróż. Rozpoczęła się bardzo wcześnie, a zakończyła o północy. Przez cały dzień pogoda nam dopisywała, a napotkani na naszej drodze ludzie służyli pomocą i ogromną wiedzą o błogosławionym Stanisławie Starowieyskim. A wszystko to za sprawą chęci utworzenia w Łabuniach w przypałacowej oficynie Izby Pamięci – dokumentującej pierwszego założyciela zespołu pałacowo-parkowego Jana Jakuba Zamoyskiego, ostatnich właścicieli ziemskich Szeptyckich, siostry FMM, życie i męczeńską śmierć bł. Starowieyskiego i jego działalność w Akcji Katolickiej.


 
Odwiedziliśmy – Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, kościół p.w. św. Michała Archanioła, gdzie w 1936 r. Jan Kazimierz Szeptycki i Anna Dzieduszycka wzięli ślub, zabytkowy park ze starym drzewostanem, krypty kościelne, gdzie pochowani są członkowie rodu Dzieduszyckich. W przypałacowej kawiarni prowadzonej przez spółdzielnię socjalną „Rezydencja pod Platanem” napiliśmy się dobrej kawy i zjedliśmy doskonałe ciasta. Następnie pojechaliśmy do miejscowości Czarnorzeki. Tam spotkaliśmy się z przewodnikiem PTTK Krosno panem Bartkiem Kielskim Bardanaszwili, który wędrował z nami przez Rezerwat Skalny „Prządki”, zamek Kamieniec, Bratkówkę, Ustrobną i Krosno. Wszędzie byliśmy mile witani, a my w podziękowaniu za gościnę pozostawialiśmy zaproszenia do naszej gminy i albumy.

Dziękujemy serdecznie panu wójtowi Antoniemu Wojciechowi Turczynowi za nieocenioną pomoc w organizacji wyjazdu, panom: Krzysztofowi Churzępie i Krzysztofowi Przyczynie – kierowcom za bezpieczną podróż i wszystkim pielgrzymowiczom za wsparcie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego.
 

13 kwietnia br. w Łabuniach powołano Komitet Społeczny „Z potrzeby serc”, w skład którego weszli:
s. Irena Murawska FMM – reprezentant Komitetu, Andrzej Juszczak – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Agnieszka Piela – Urząd Gminy Łabunie, Adam Kniaź – Sołtys i Przewodniczący Rady Gminy Łabunie.
 

 
Celem zbiórki publicznej “Zachować pamięć o bł. Stanisławie Starowieyskim” nr 2017/1811/KS jest utworzenie miejsca pamięci Błogosławionego, którego najwyższą wartością była służba Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi i ścieżki medytacji prowadzącej parkową aleją do Jego grobu. Komitet zbiórkę publiczną rozpoczął podczas „Wielkiej Majówki”. Wówczas zebrano 316 zł. Kolejnym przedsięwzięciem była organizacja wycieczki śladami Błogosławionego. Zebrano 930 zł. Koszt opracowania dokumentacji projektowej robót budowlanych i elektryki to 3813 zł. Stąd zbiórka publiczna.
 
O bł. Stanisławie Starowieyskim: www.akcja-katolicka.zamojskolubaczowska.pl